Trädfällning Nora

Behöver ni hjälp med trädfällning i Nora?

Oavsett om ni är en privatperson, företag eller en kommun hjälper Axelssons Skogs AB er gärna att plocka ner oönskade träd. Det kan till exempel röra sig om träd som skuggar tomten, är ruttna, eller hänger farligt nära hustak och därmed utgör en säkerhetsrisk.

Eftersom orten ligger i nära anslutning till skog, och eftersom det där finns en hel del höga tallar som ibland ställer till problem för närliggande byggnader och infrastruktur, får vi ofta chansen att fälla träd i Nora.

Träd bredvid ett hus i Nora kommun

Har du ett träd som lutar farligt mycket in över hustaket eller riskerar falla vid nästa storm bör det troligen åtgärdas med det snaraste. Kanske sitter du och funderar över om du ska låta fälla den där stora men otympliga lönnen mitt på gårdsplanen eller de två vindpinade oxlarna i närheten av tomtgränsen, de som inte ser riktigt friska ut längre. Även träd kan drabbas av sjukdom och bli en potentiell fara där de står. Men hur vet man när det är dags att fälla ett träd och på vilket sätt?

Ring oss på Axelssons skogs AB när du behöver råd och sakkunnig hjälp med avancerad trädfällning i Nora. Vi är professionella trädfällare med mycket lång erfarenhet som gärna ger dig råd och föreslår den bästa lösningen för just dig och ditt träd.

Det finns en rad åtgärder att överväga när ett träd behöver fällas eller beskäras och då varje träd är unikt krävs såväl kunskap som ett tränat öga för att fatta rätt beslut.

Behövs tillstånd för att fälla ett träd?

Om du vill fälla ett träd på din egen tomt behöver du i regel inte något tillstånd men det finns undantag. Om din tomt ligger i detaljplanerat område eller omfattas av strandskydd kan du behöva marklov.

Är ditt träd sovplats åt fladdermöss eller växer det mistel i det? Då krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Likaså om ditt träd är över 1 meter i diameter eller är ett så kallat hålträd, med en stam på mer än 40 centimeter, vilket berikar och bevarar den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen i din kommun vet vad som gäller för just dig.

Får man fälla träd på annans mark?

Generellt sett får du inte fälla något träd på en annan persons mark eller tomt. Om det däremot växer över grenar eller rötter på din tomt i den omfattningen att det blir en betydande olägenhet för dig – så som grenar som blockerar din dörr eller rötter som gör åverkan på din trappa – får du åtgärda detta på din sida tomtgränsen.

Du är dock skyldig att först tala med grannen och ge denne möjlighet att själv ta bort grenar eller rötter. Om du sedan väljer att bort dem måste det ske på ett sådant sätt att grannens träd inte tar skada.

Ta alltid hjälp av experter på trädfällning för att undvika tråkiga konsekvenser som skador på träd, byggnader eller i värsta fall människor.

Vänd dig gärna till oss på Axelssons skogs AB för mer information.

ROT- eller RUT vid trädfällning

I vissa lägen kan ROT-avdrag tillämpas vid trädfällning och RUT-avdrag vid exempelvis beskärning av större häckar. Bäst är att kontakta Skatteverket för information om vilka regler som gäller.

Priser trädfällning

Kostnaden för att fälla ett träd varierar beroende på arbetets omfattning. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert.

Välj säker trädfällning

Vi bistår med säker trädfällning som utförs av professionella trädfällare med lång erfarenhet och gedigen kunskap.

Om du inte är säker på om du bör ta bort ditt träd eller hitta en annan lösning kommer vi gärna ut och tittar och ger dig förslag till den bästa åtgärden. Detta är givetvis helt kostnadsfritt.

Om du är osäker på om du vill eller borde ta ned trädet i fråga är det bara att ringa oss. Vi åker ut och tittar helt kostnadsfritt, och föreslår sedan en lösning som passar för just er situation.

Hör av er på numret nedan:


Örebro
| Karlskoga | Kumla | Lindesberg | Hallsberg | Degerfors | Hällefors | Askersund | Laxå