Trädfällning Lindesberg

Behöver ni hjälp med trädfällning i Lindesberg?

Oavsett om ni är en privatperson, ett företag eller en kommun hjälper Axelssons Skogs AB er gärna att plocka ner oönskade träd. Det kan till exempel röra sig om träd som skuggar tomten, är ruttna, eller hänger farligt nära hustak och därmed utgör en säkerhetsrisk.

Eftersom orten ligger i nära anslutning till skog, och eftersom det där finns en hel del höga tallar som ibland ställer till problem för närliggande byggnader och infrastruktur, får vi ofta chansen att fälla träd i Lindesberg.

Träd skymmer kyrkan vid sjön i Lindesbergs kommun, där vi jobbar med trädfällning

Om du är osäker på om du vill eller borde ta ned trädet i fråga är det bara att ringa oss. Vi åker ut och tittar helt kostnadsfritt, och föreslår sedan en lösning som passar för just er situation.

När ett träd behöver fällas eller beskäras är det inte bara att ta fram motorsågen och såga. Det vore givetvis direkt livsfarligt. Varje träd och varje problem med ett träd är unikt och åtgärderna kan se olika ut. Detta är vi experter på. Ring oss på Axelssons skogs AB då du behöver hjälp med att fälla träd i Lindesberg. Vi har kompetensen och den långa erfarenhet som krävs för att göra ett säkert och professionellt jobb. Vi råder dig gärna och föreslår rätt åtgärd till rätt problem.

Vilka tillstånd krävs vid trädfällning?

Kanske vill du fälla träd som lutar åt fel håll eller kanske står det en björk farligt nära garageporten. Oavsett vilket träd du vill fälla får du i regel göra det utan tillstånd, när det sker på din egen tomt. Men det finns undantag beroende på om trädet är av betydelse för den biologiska mångfalden såsom ett så kallat hålträd med en stam över 40 centimeter i diameter eller ett gammalt träd med en diameter på mer än 1 meter. I dessa fall kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Har du fladdermöss eller mistel i ditt träd behöver du också tillstånd att fälla det.

För tomt i detaljplanerat område eller med strandskydd måste du ha marklov för att fälla träd. Kontakta Länsstyrelsen där du bor för att få korrekt information om vad som gäller i ditt fall.

Fälla träd på grannens mark – Går det för sig?

Växer din grannes träd irriterande nära tomtgränsen, slår du huvudet i dess grenar när du går till brevlådan eller gräver dess rötter upp dina rosenbuskar? Då gör du bäst i att prata med grannen och be denne att åtgärda problemet. I de flesta fall går det att lösa utan större svårighet. Men om grannen vägrar får du faktiskt lov att ta bort vissa grenar och rötter på din sida tomtgränsen om det sker utan att grannens träd tar skada. Olägenheten för dig måste dock vara betydande och grannen måste ha givits möjlighet att åtgärda det först.

Ta alltid hjälp av experter på trädfällning för att undvika tråkiga konsekvenser som skador på träd, byggnader eller i värsta fall människor.

Vänd dig gärna till oss på Axelssons skogs AB för mer information.

Rot- och Rut vid trädfällning

I vissa fall kan ROT- och RUT-avdrag tillämpas vid trädfällning och beskärning av större häckar, dock gäller specifika regler om detta. Enklast är att kontrollera med Skatteverket för korrekta uppgifter där du bor.

Priser trädfällning

Kostnaden för att fälla ett träd varierar beroende på arbetets omfattning. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert.

Välj säker trädfällning

Vi bistår med säker trädfällning som utförs av professionella trädfällare med lång erfarenhet och gedigen kunskap.

Om du inte är säker på om du bör ta bort ditt träd eller hitta en annan lösning kommer vi gärna ut och tittar och ger dig förslag till den bästa åtgärden. Detta är givetvis helt kostnadsfritt.

Hör av er på numret nedan:


Örebro
| Karlskoga | Kumla | Hallsberg | Degerfors | Nora | Hällefors | Askersund | Laxå