Trädfällning Karlskoga

Har du problem med att fälla ett eller flera träd i Karlskoga?

Oavsett om du är en privatperson, privatföretag eller en kommun, plockar Axelsson Skogs AB gärna ner dina oönskade träd. Till exempel, träd som skymmer solen, är ruttna eller hänger farligt nära skolor, vilket därmed utgör en säkerhetsrisk.

Eftersom orten ligger i nära anslutning till skog, och eftersom det där finns en hel del höga tallar som ibland ställer till problem för närliggande byggnader och infrastruktur, får vi ofta chans till trädfällning i Karlskoga.

Trädfällning vid en härlig å i Karlskoga kommun

Om du är osäker på om du vill eller borde ta ned trädet i fråga är det bara att ringa oss. Vi åker ut och tittar helt kostnadsfritt, och föreslår sedan en lösning som passar för just er situation.

Fälla träd på egen tomt

I stort sett får du lov att fälla de träd du vill på din egen tomt men i vissa fall kan det krävas marklov och tillstånd från Länsstyrelsen. När det gäller större träd är det viktigt att tänka efter innan man tar beslut att fälla trädet. Förutom att ett stort träd härbärgerar en stor mängd insekter och är viktiga för våra fåglar, är träd med mer än 1 meter i diameter samt så kallade hålträd med mer än 40 centimeter i diameter särskilt skyddsvärda och kan kräva Länsstyrelsens samtycke till fällning då de bidrar till den biologiska mångfalden. Träd där det bor fladdermöss eller där det växer mistel hör också hit.

Ligger din tomt inom detaljplanerat område eller har strandskydd kan det krävas marklov för trädfällningen. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller för dig.

Om ditt träd inte bör fällas helt kan beskärning eller en så kallad högstubbe – där man låter ett par meter av stammen stå kvar vara ett alternativ. En högstubbe kan bli mycket dekorativ i en trädgård om man låter en klätterros, klematis, murgröna eller liknande klä stammen.

Fälla träd på annans mark

I princip får man inte fälla eller beskära träd på någon annans mark eller tomt. Om däremot grenar eller rötter från grannens träd medför en betydande olägenhet för dig kan du ha rätt att beskära dessa på din sida tomtgränsen, men enbart på ett sådant sätt att trädet inte tar skada.

Dock måste du först ge ägaren till trädet möjlighet att själv åtgärda problemet. Ta alltid hjälp av experter på trädfällning för att undvika tråkiga konsekvenser som skador på träd, byggnader eller i värsta fall människor.

Vänd dig gärna till oss på Axelssons skogs AB för mer information.

Rot- och Rut vid trädfällning

I vissa fall kan ROT- och RUT-avdrag tillämpas vid trädfällning och beskärning av större häckar, dock gäller specifika regler om detta. Enklast är att kontrollera med Skatteverket för korrekta uppgifter där du bor.

Priser trädfällning

Kostnaden för att fälla ett träd varierar beroende på arbetets omfattning. Kontakta oss gärna på 070- 347 88 77 för en kostnadsfri offert.

Välj säker trädfällning

Vi bistår med säker trädfällning som utförs av professionella trädfällare med lång erfarenhet och gedigen kunskap.

Om du inte är säker på om du bör ta bort ditt träd eller hitta en annan lösning kommer vi gärna ut och tittar och ger dig förslag till den bästa åtgärden. Detta är givetvis helt kostnadsfritt.

Varmt välkommen att kontakta oss på Axelssons skogs AB med dina förfrågningar!

Hör av er på numret nedan:


Örebro
| Kumla | Lindesberg | Hallsberg | Degerfors | Nora | Hällefors | Askersund | Laxå